Wie zijn wij

Wie zijn wij

Visie
Aanleg en doel
Verwijzing, Indicatie en Advies
Multidisciplinair team
Contactpersonen

Visie
VIA Amsterdam: elk kind goed op weg

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs en goede zorg. In Amsterdam willen we daarvoor zorgen. De samenwerking tussen onderwijs en zorg wordt verder verbeterd, zodat ieder kind passend onderwijs en de goede zorg krijgt. Eén weg, waarlangs kinderen, ouders en deskundigen elkaar kunnen vinden. Die weg noemen we VIA Amsterdam.
De schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs van Amsterdam werken aan een korte en prettige route voor kinderen en hun ouders naar een (voor hen) passend aanbod van onderwijs en zorg. Om dit te bereiken wordt nauw samengewerkt met Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg. Een duidelijke, korte en overzichtelijke weg. Kinderen verdienen passend onderwijs en zorg en er moet voorkomen worden dat kinderen uiteindelijk slechts een deel van de zorg krijgen die zij nodig hebben. De gezamenlijke ambitie is: geen kind meer thuis.
Om tot een betere advisering over verwijzing naar en voorbereiding van de benodigde indicaties voor verschillende vormen van onderwijs en zorg te komen, is VIA Amsterdam aangelegd. Een geïntegreerde werkwijze voor Verwijzing, Indicatie en Advies. Wanneer zich de vraag voordoet naar het benodigde onderwijs en de benodigde zorg voor een leerling en een eventuele verwijzing voor speciaal (basis)onderwijs kunnen scholen een beroep doen op VIA Amsterdam.

Terug

Aanleg en doel
VIA Amsterdam wordt aangelegd door een groot aantal organisaties voor onderwijs en zorg. Samen werken zij aan de snelste weg voor Verwijzing, Indicatie en Advies, om alle kinderen in Amsterdam naar een passende plek voor onderwijs en zorg te brengen. Alle scholen en instellingen willen hiermee twee doelen bereiken:
1. Verschillende indicatiestellingen moeten op elkaar aansluiten.
2. Scholen en instellingen werken samen aan nieuwe onderwijs-zorgarrangementen.
VIA Amsterdam is al voor een deel aangelegd. Basisscholen weten de weg al goed te vinden naar VIA Amsterdam voor advies, een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of  voor een indicatie REC cluster 4. Sinds april 2010 verzorgt VIA Amsterdam eveneens de aanmeldingen voor de REC cluster 3 indicaties voor leerlingen op het (speciaal) basisonderwijs uit Amsterdam die nog geen indicatie hebben (geen herindicatie). 

'VIA Amsterdam, voor iedereen die met kinderen onderweg is.'

Terug

Verwijzing, Indicatie en Advies
VIA Amsterdam staat voor Verwijzing Indicatie en Advies. Scholen voor primair onderwijs (basisscholen) kunnen VIA Amsterdam benaderen voor een verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs, een aanvraag voor een indicatie cluster 3 en 4 of een adviesvraag. Voor meer informatie over de specifieke trajecten zie wat doen wij.

Terug

Multidisciplinair
VIA Amsterdam adviseert in opdracht van de schoolbesturen het primair onderwijs en ouders. VIA Amsterdam is een onafhankelijke organisatie met specifieke kennis en deskundigheid op het terrein van onderwijs en jeugdhulpverlening.
VIA Amsterdam bestaat uit een multidisciplinair team van maatschappelijk deskundigen, jeugdartsen, orthopedagogen en psychologen. De medewerkers van VIA Amsterdam hebben ervaring in het regulier en speciaal (basis)onderwijs als intern begeleider, leerkracht of psycholoog / orthopedagoog. Tevens zijn bij VIA Amsterdam mensen werkzaam die eerder voor instanties zoals een onderwijsbegeleidingsdienst, Bureau Jeugdzorg en dergelijke hebben gewerkt.

Terug

Contactpersonen samenwerkingsverband
VIA Amsterdam heeft voor elk samenwerkingsverband een contactpersoon aangewezen. Scholen kunnen bij deze contactpersoon onder andere terecht met vragen over leerlingen die nog niet bekend zijn bij VIA Amsterdam en met inhoudelijke vragen over het zorgbreedte overleg. De contactpersoon van het samenwerkingsverband bezoekt tevens de bijeenkomsten voor intern begeleiders.
Op het moment dat het dossier van een bij VIA Amsterdam aangemelde leerling in behandeling wordt genomen, wordt de naam van de betreffende ‘casemanager’ bij school en ouders bekend gemaakt. Dit hoeft niet dezelfde persoon te zijn als de contactpersoon van het samenwerkingsverband.

De contactpersonen van de samenwerkingsverbanden zijn:
samenwerkingsverband  NoordVeronika Vervoort en Lotte Raat
Samenwerkingsverband Oost: Saaske Verstraete en Renée Bücken
Samenwerkingsverband West binnen de ring: Sonja Hartlief
Samenwerkingsverband West buiten de ring: Lotte Raat en Marieke van der Hulst
Samenwerkingsverband Zuid: Nicolette Kossen en Marjolijn Clevers
Scholen uit Zuidoost kunnen zich met vragen over leerlingen die (nog) niet zijn aangemeld bij VIA Amsterdam wenden tot het adviesloket Zuid-oost.

Terug

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -