Wat doen wij

Wat doen wij

Verwijzing
Indicatie
Advies

VIA Amsterdam  staat voor Verwijzing, Indicatie en Advies. Het doel is het ene loket te zijn op weg naar passend onderwijs. Op dit moment heeft VIA Amsterdam de volgende taken:

Verwijzing: verwijzing naar het speciaal basisonderwijs
School kan, in overleg en met toestemming van ouders, bij VIA Amsterdam terecht voor de verwijzing van kinderen naar het speciaal basisonderwijs (sbo). VIA Amsterdam beoordeelt uw aanvraag voor deze verwijzing en formuleert het advies. Daarna stuurt VIA Amsterdam, met toestemming van de ouder(s), de aanvraag met het advies door naar de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). De PCL besluit uiteindelijk of de leerling in aanmerking komt voor een beschikking voor het sbo.
Meer informatie vindt u bij “verwijzing”.

Terug

Indicatie: indicatieaanvraag voor cluster 3 en 4
Als u als ouder denkt dat uw kind in aanmerking komt voor speciale onderwijszorg uit cluster 3 of 4, dan kunt u zich bij VIA Amsterdam aanmelden voor de aanvraag van een indicatie daartoe. Het is raadzaam om de aanvraag altijd in samenspraak met de school in te dienen. VIA Amsterdam begeleidt u bij het traject tot en met de definitieve aanvraag bij de Commissie voor Indicatiestelling (CvI). Wat betreft de aanvragen voor een indicatie cluster 3 verzorgt VIA Amsterdam alleen de aanmeldingen voor kinderen die op het (speciaal) basisonderwijs in Amsterdam zitten en nog geen indicatie cluster 3 hebben.
Meer informatie vindt u bij “indicatie”.

Terug

Advies: advisering van scholen met betrekking tot onderwijsbehoeften
Als een school met een vraag zit waar de eigen interne zorgstructuur geen antwoord op heeft, dan kan de school die adviesvraag stellen aan VIA Amsterdam. Dit kunnen vragen zijn over individuele kinderen, over passend onderwijs en zorg voor de kinderen, maar ook vragen op systeemniveau of over specifieke onderwijsbehoeften van kinderen.
Meer informatie vindt u bij “advies”.

Terug

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -