Noodprocedure

Noodprocedure

Als de situatie rond een kind op school onhoudbaar is geworden, kan de school gebruik maken van de noodprocedure. Het Protocol Noodprocedure bevat een aantal schoolbestuurlijke afspraken om te voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten als de basisschool (tijdelijk) geen onderwijs meer kan verzorgen. Het protocol geeft aan wat betrokkenen moeten doen als voor de school een onhoudbare situatie met een leerling / ouder(s) is ontstaan. Soms kunnen kinderen met ernstige gedragsproblemen onder speciale voorwaarden (tijdelijk) in het Speciaal (Basis) Onderwijs worden geplaatst.

De school kan een kind aanmelden voor een noodprocedure als een kind een gevaar is voor zichzelf en / of voor anderen. Indien school twijfelt of er een noodprocedure gestart kan worden, kan de school overleggen met het desbetreffende schoolbestuur en VIA Amsterdam. Een melding verloopt via Monique van Thienen van VIA Amsterdam en door middel van het meldingsformulier.

Indien er geen sprake is van een onhoudbare situatie op school, maar school wel handelingsverlegen is, dan kan de school advies vragen bij VIA Amsterdam.

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -