Nieuws

Bereikbaarheid VIA Amsterdam in zomervakantie

lees hier verder

TOOA's kunnen niet meer aangevraagd worden

lees hier verder

Uiterste inleverdata

Lees hier verder over de data waarop dossiers ingediend moeten zijn bij VIA Amsterdam / de PCL en CvI opdat aanvragen voor 1 augustus 2014 behandeld kunnen worden.

lees hier verder

Aangepaste regels aanvraag observatiebudget SWV West

De regels voor het aanvragen van een observatiebudget zijn in samenwerkingsverband West veranderd.

lees hier verder

Veranderingen met betrekking tot indicaties

lees hier verder

Nieuwsbrief Passend Onderwijs Amsterdam en Diemen

lees hier verder

Medische gegevens bij aanmelding

Bij een aanmelding voor een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs heeft de school de verantwoording voor het aanleveren van een onderszoeksverslag.

lees hier verder

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -